ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДОБРИЧ

 

 

Съобщения

      

          ЦСМП – гр. Добрич изразява своята благодарност към всички физически и юридически лица, които подпомогнаха дейността на центъра в борбата с разпространението на COVID – 19.

           1. „Господинови – Строймаркет“ ООД – 20 броя предпазни шлема;

           2. „МБАЛ – Каварна“ ЕООД – 63 броя защитни гащеризони;

           3. УС на БЛС – 7 бр. защитни гащеризони;

           4. „Областна администрация“ гр. Добрич – 16 броя контейнери за еднократна употреба за опасни болнични отпадъци;

           5. Общинска организация на ГЕРБ - Добрич – 5 кутии ръкавици латекс; 90 броя специализирани маски KN95;

           6. „Емаг интернешънъл“ ООД – 6000 броя еднократни предпазни маски за лице;

           7. „Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ – 2 броя апарати за кръвно налягане; 5 л. дезинфектант SKRUB; 600 броя латексови ръкавици; 25 броя медицински маски; 10 л. етилов спирт; 20 броя защитни облекла; 20 броя предпазни шлема; 1 брой пулсоксиметър; 1 брой инфрачервен термометър;

          По сметката на ЦСМП Добрич за периода до края на извънредното положение са постъпили средства в размер на 837.00 лв. от:

          1. Жи Енд Ди ЕООД -100.00 лв.

          2. Симеон Желязков Ганев - 50.00 лв.

          3. Митко Трифонов Димитров -  20.00 лв.

          4. Жельо Желев - 117.00 лв.

          5. МТА Итака – Албена ЕООД - 200.00 лв.

          Средствата са изразходени за закупуването на 4100 броя нестирилни ръкавици нитрил, необходими за нуждите на ЦСМП Добрич и филиалите му.

          6. „Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ – 350.00лв. за закупуване на 25 броя тестове за изследване на COVID – 19, съгласно волята на Дарителя и 400 броя нестирилни ръкавици нитрил.