ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДОБРИЧ

 

 

Съобщения

  

 

По предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ 21 септември 2016 г. е обявен за Европейски ден без загинали на пътя (European Day Without A Road Death) и ще се проведе като операция под наименованието EDWARD. Европейският ден без загинали на пътя е един от начините за включване на европейските служби на пътна полиция в Европейската седмица за мобилност, която тази година се отбелязва от 16 до 22 септември.

 Операция EDWARD ще се проведе на територията на цялата страна, като на 21 септември – Европейският ден без загинали на пътя, в реално време ще бъде предавана информация за случващото се по пътищата. „Брояч” на деня ще отбелязва произшествията, а събраната информация ще бъде предоставяна на обществеността онлайн. Органите на Пътна полиция ще бъдат част от акцията и ще засилят контролната дейност в максимална степен, за да подпомагат безопасното придвижване на участниците в движението и намаляване на инцидентите.

Планирано е чрез наличните ресурси на държавните, местните и неправителствени органи и организации, както и чрез средствата за масово осведомяване да се популяризира Европейският ден без загинали на пътя (European Day Without A Road Death) и на 21септември в реално време на обществеността да се предоставя информация за случващото се през 24-часовия период на операция EDWARD.

 Целта на операция EDWARD е да се привлече общественото внимание върху безопасното движение по пътищата, спазването на правилата и засилване на толерантността. 

Информацията ще бъде публикувана и ежечасно актуализирана на страниците на Министерство на вътрешните работи.