ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДОБРИЧ

 

 

Структура

  

ЦСМП Добрич  се състои от следните структури:

 

1. Районна координационна централа /РКЦ/.

2. Филиали за спешна медицинска помощ /ФСМП/, разположени в Добрич, Шабла, Балчик, Генерал Тошево, Тервел и Каварна.

3. Административно-стопански сектор.

     Районната координационна централа осигурява координацията и оперативното ръководство при оказване на спешна медицинска помощ.

     Административно - стопанският сектор  се състои от:

Финансово-счетоводен отдел;

Стопанска част - автомобилен парк, автосервиз,гаражи, складове и архивохранилище.