ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДОБРИЧ

 

 

Сигнали за корупция

 

        Съгласно Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38–мо НС на Република България, корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава."


       Сигнали за корупция може да се подадат на email адресите на директор и главен счетоводител,телефон и факс 058605779,както и на пощенска кутия на административна сграда на ЦСМП Добрич