Обява търг с тайно наддаване - публикувана на 01.06.2022

Тръжна документация за участие в търг - публикувана на 01.06.2022

Заповед РД-01-43/01.06.2022 г. - публикувана на 01.06.2022

Протокол от резултатите от проведения търг с тайно наддаване - публикуван на 23.06.2022

Протокол от резултатите от проведения търг с тайно наддаване - публикуван на 19.07.2022

Заповед РД-01-48/20.07.2022 г. - публикувана на 20.07.2022