Обява търг с тайно наддаване - публикувана на 26.02.2020

Тръжна документация за участие в търг - публикувана на 26.02.2020

Входящ регистър - публикувана на 26.02.2020

Протокол от резултатите от проведения търг с тайно наддаване - публикуван на 17.03.2020

Протокол от резултатите от проведения търг с тайно наддаване - публикуван на 10.04.2020

Заповед РД 01-37/13.04.2020 - публикувана на 13.04.2020