Обява търг с тайно наддаване - публикувана на 05.04.2016

Тръжна документация за участие в търг - публикувана на 05.04.2016

Протокол от резултатите от проведения търг с тайно наддаване - публикуван на 25.04.2016

Протокол от резултатите от проведения търг с тайно наддаване- публикуван на 20.05.2016

Заповед N 25/20.05.2016 - публикувана на 20.05.2016