ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДОБРИЧ

 

 

 

 

              ЦСМП-Добрич е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа, в което се оказва спешна медицинска помощ на всяко лице , нуждаещо се от такава , независимо от неговото гражданство , адрес или здравноосигурителен статут.

                 Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности , насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане жизнените функции на организма.

Обект на спешна медицинска помощ са:

1. Всички болни и пострадали , намиращи се в състояние , пряко застрашаващо живота им.

              2. Болни и пострадали , потърсили помощ в ЦСМП

             3. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните

             4. Жени със започващо раждане или аборт .

             5. Деца до една година , за които е потърсена медицинска помощ.

             6. Болни и пострадали , при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването